€3,000 Main Event
Dag

Restart

[user4698] • Nivå 31: 100,000-200,000, 30,000 ante

Vi er i gang igjen med de tre siste spillerne av dette finalebordet