€3,000 Main Event
Dag

Første potten etter middag til Hicks

[user4698] • Nivå 31: 100,000-200,000, 30,000 ante

Xavier El Fassy hadde limpet inn preflop med {4-Diamonds}{3-Diamonds} og Nick Hicks checker sin mulighet med {J-Clubs}{5-Hearts}.

Begge spillerne checker floppen {A-Clubs}{5-Diamonds}{5-Spades} før El Fassy better 300,00 når {9-Spades} kommer på turn. Hicks caller og {4-Spades} kommer på river. Når går El Fassy passiv og checker og Hicks better 705,000 - og får en kjapp call.