€3,000 Main Event
Dag

Dave “Devilfish” Ulliott ute på 14. plass (€14,000)

[user4698] • Nivå 26: 30,000-60,000, 10,000 ante
Dave Ulliott

Julian Gardner gikk all-inn fra cutoff and Devilfish, på knappen, kastet chipsene sine inn for å calle, mens han sa at dette var den beste handen han hadde hatt hele dagen i dag. Blindene kastet og kortene snudd opp.

Gardner hadde {A-Hearts} {8-Spades} og Devilfish {K-Diamonds} {J-Diamonds}

Bordet kom med {2-Hearts} {10-Clubs} {6-Clubs} {5-Spades} {3-Diamonds}

Ingen hjelp til Devilfish og han er ute på 14. plass med €14,000 i premie.