€3,000 Main Event
Dag

Praz Bansai ute på 15. plass (€14,000)

[user4698] • Nivå 25: 25,000-50,000, 5,000 ante
Praz Bansi

Praz Bansi gikk all-inn fra knappen og Hoeller, i small blind, hadde atter en gang en stor avgjørelse å ta. Han spurte om en telling og fant ut at det var 575,000 og callet. Big blind kastet.

Bansi hadde {q-Clubs} {q-Hearts} mot Hoeller’s {A-Spades} {10-Hearts}

Bordet kom med {5-Clubs} {j-Clubs} {k-Hearts} {q-Spades} {10-Spades}

Bansi er da ute på 15. plass med premie på €14,000

Tags: Florian HoellerPraz Bansi