€3,000 Main Event
Dag

Seyadi ute på 7. plass (€52,000)

[user4698] • Nivå 28: 50,000-100,000, 10,000 ante
Ferhad Seyadi

Ferhad Seyadi gikk all inn med sine siste 1,120,000 fra small blind og ble callet av Nick Hicks.

Seyadi: {J-Clubs} {2-Clubs}
Hicks: {7-Clubs} {7-Spades}

Bordet kom med {2-Hearts} {8-Hearts} {6-Spades} {4-Hearts} {10-Hearts}

Seyadi’s drømmer er dermed over. Applause runget i salen, både for den uheldige Seyadi, men også for de gjenværende seks spillerne.

Spillet på Wembley avsluttes nå for i dag.

Chips Count
Nick Hicks gb 1,120,000 -4,125,000
Ferhad Seyadi Busted

Tags: Ferhad SeyadiNick Hicks