€3,000 Main Event
Dag

Jerome Brion ute på 8. plass (€37,000)

[user4698] • Nivå 28: 50,000-100,000, 10,000 ante
Jerome Brion

Vi er nå bare 1 spiller fra å avslutte dag 5 av ISPT Wembley Main Event etter at Jerome Brion har blitt slått ut på 8. plass.

Brion gikk all-inn fra tidlig posisjon med omtrent 1,200,000 chips med det som viste seg å være {10-Clubs}{10-Spades} og Gwendoline Janot våknet opp i big blind med {A-Clubs}{K-Clubs} og hun bestemte seg for å calle.

Janot's call ble belønnet med en konge på floppen - {7-Hearts}{K-Diamonds}{5-Clubs}. Turn var {6-Spades} og når riverkortet kom med {4-Spades} så var spilleren på 8. plassen i turneringen besatt av Brion.

Chips Count
Gwendoline Janot fr 4,500,000 1,300,000
Jerome Brion fr Busted

Tags: Jerome Brion