€3,000 Main Event
Dag

Jean Miguel Lacerda ute på 10. plass (€19,000)

[user4698] • Nivå 27: 40,000-80,000, 10,000 ante
Jean Miguel Lacerda

Det er nå klart for finalebord etter at Jean Miguel Lacerda nettopp ble slått ut.

Ferhad Seyadi åpnet fra cutoff, lacerda gikk all-inn fra knappen og Seyadi caller. Seyadi viser {A-Clubs}{Q-Clubs} og Lacerda {A-Spades}{J-Diamonds}. Når river var delt ut så bordet slik ut: {8-Clubs}{5-Diamonds}{10-Hearts}{K-Diamonds}{8-Diamonds} og dermed var Laderda slått ut av ISPT.

Spillerne på finalebordet har nå tatt middagspause, så vi er tilbake igjen med den videre spennigen om 1 time når det skal spilles ned til 6 spillere.

Chips Count
Jean Miguel Lacerda Busted

Tags: Ferhad SeyadiJean Miguel Lacerda