€3,000 Main Event
Dag

Bassam Elia ute på 11. plass (€19,000)

[user4698] • Nivå 27: 40,000-80,000, 10,000 ante
Bassam Elia

Bassam Elia's turnering ble avsluttet i en hand mot Nick Hicks.

Elia åpnet fra cutoff og callet med resten av sine resterende 700,000 når Hicks satte ham all inn fra big blind. Elia viste opp {9-Spades}{9-Hearts} og ble møtt av hicks med {K-Clubs}{10-Clubs}.

Hicks tok ledelsen i floppen {6-Clubs}{K-Spades}{2-Clubs}. Og etter floppen hadde Elia bare 1 out for å overleve. Men hverken turn {A-Hearts} eller river {2-Spades} var det riktige kortet for Elia. Elia er dermed ute på 11. plass og €19,000 i premiepenger.

Chips Count
Nick Hicks gb 5,300,000 600,000
Bassam Elia Busted

Tags: Bassam EliaNick Hicks