€3,000 Main Event
Dag

Leigh Wiltshire ute på 16. plass (€10,500)

[user4698] • Nivå 25: 25,000-50,000, 5,000 ante
Leigh Wiltshire

Vi kom inn i handen på turn når bordet viste {Q-Diamonds}{A-Diamonds}{6-Hearts}{9-Hearts} og Nick Hicks hadde bettet ut 110,000 etter at begge spillerne hadde checket floppen. Wiltshire raiser til 300,000 og Hicks tenker et øyeblikk før han caller.

River {K-Clubs} og Hicks tenker i cirka 1 minutt før han better ut 700,000, Wiltshire vurderte en stund på hva han skulle gjøre, men gikk til slutt all-inn og Hicks caller direkte.

Hicks: {J-Spades}{10-Hearts}
Wiltshire: {K-Spades}{K-Hearts}

Wiltshire's fikk tress på river, men samme kortet ga Hicks straight og seieren i denne mosterpotten.

Chips Count
Nick Hicks gb 6,500,000 1,715,000
Leigh Wiltshire Busted