€3,000 Main Event
Dag

Hicks slår ut Trodd i stor pott

[user4698] • Nivå 22: 12,000-24,000, 3,000 ante
Nick Hicks with Sam Trickett on Day 3

Nick Hicks åpnet til 65,000 fra UTG og Amy Trodd raiset til 130,000 fra small blind. Big blind 4.bettet opp til 285,000 før Hicks 5-better til 585,000. Trodd går all inn og big blind kaster kjapt. Hicks caller instant!

Trodd: {K-Diamonds}{K-Clubs}
Hicks: {A-Spades}{A-Diamonds}

Bordet kom med {8-Spades}{5-Spades}{5-Hearts}{7-Diamonds}{9-Hearts} og Hicks er opp på utrolige 3.6 millioner i chips.

Chips Count
Nick Hicks gb 3,600,000 1,540,000