€3,000 Main Event
Dag

Luske ute

[user4698] • Nivå 14: 2,000-4,000, 500 ante
Marcel Luske

Marcel Luske er den seneste av de store navnene som har blitt slått ut. Han røk ut med {K-Spades}{K-Clubs} mot Tom Kugelstadt's {A-Clubs}{K-Diamonds} i en 120 k pott hvor bordet kom med {3-Hearts}{7-Diamonds}{2-Diamonds}{8-Diamonds}{Q-Diamonds} og ga backdoor flush til Kugelstadt.

Tags: Marcel Luske