€3,000 Main Event
Dag

Keeping Up With the Joneses' - Middleton Wins Monster Pot

[user4698] • Nivå 15: 2,500-5,000, 500 ante
Rhys Jones

Ben Middleton åpnet til 8,000 preflop og ble callet av en spiller før Rhys Jones raiset opp til 26,000 fra sin midtposisjon, og en shortstack gikk all-inn med 28,000. Middleton 4-bettet nå opp til 64,000, og overraskende nok så caller spilleren i midt posisjon og Jones caller også.

Floppen kom med {8-Clubs}{3-Clubs}{3-Diamonds} og Middleton better 54,000. Spilleren i midtposisjon caller og Jones minraiser til 108,000. Middleton går nå all-inn. Midtposisjonen kaster og Jones caller.

Short stack: {A-Diamonds}{6-Diamonds}
Jones: {A-Clubs}{J-Clubs}
Middleton: {Q-Spades}{Q-Diamonds}

Turn var {J-Hearts} som gir Jones noen flere outs, men {9-Diamonds} på river forandrer ingenting og Middleton vinner den største potten så langt i turneringen.

"Oh well," sa Jones etterpå, når han hadde kommet seg over det å tape denne potte. "off to Vegas!"

Chips Count
Ben Middleton 900,000 716,800
Rhys Jones gb Busted