€3,000 Main Event
Dag

Xavier El Fassey ute på 2. plass (€201,000)

[user4698] • Nivå 31: 100,000-200,000, 30,000 ante
Xavier El Fassy

Jakub Michalak beter 400,000 fra knappen med {A-Spades} {7-Clubs}. Xavier El Fassey plukker opp {K-Diamonds} {K-Clubs} og raiser til 950,000. Michalek gikk da all inn og ble callet direkte.

Michalak snudde over sine kort først, mens El Fassy "smakte" litt på situasjonen før han viste frem kongene.

Bordet kom {A-Hearts} {J-Hearts} {3-Clubs} {4-Diamonds} {A-Clubs}.

Kongene ble skikkelig knustog Michalak hadde alle chipsene og stod igjen som vinneren av ISPT Wembley.

Chips Count
Jakub Michalak pl 40,450,000 4,780,000
Xavier El Fassey Busted

Tags: Jakub Michalak