€3,000 Main Event
Dag

Nick Hicks ute på 3. plass (€201,000)

[user4698] • Nivå 31: 100,000-200,000, 30,000 ante
Jakub Michalak

Jakub Michalak min-raised fra knappen med {K-Spades} {2-Diamonds} til 400,000 og Nick Hicks caller fra big blind {A-Hearts} {4-Hearts}.

Floppen var {A-Clubs} {2-Spades} {2-Hearts}

Hicks checker og caller Michalak’s bet på 350,000.

Turn var {8-Hearts}. Michalak la inn et stort bud på 1,100,000. En hard avgjørelse for Hicks, men han caller.

River var {6-Spades}. Hicks checker igjen og når Michalak better nok til å sette Hicks all inn så caller han og ser han har tapt.

Chips Count
Jakub Michalak pl 36,000,000 6,285,000
Nick Hicks gb Busted

Tags: Jakub MichalakNick Hicks