€3,000 Main Event
Dag

Gwendoline Janot ute på 6. plass (€73,000)

[user4698] • Nivå 30: 80,000-160,000, 20,000 ante
Gwendoline Janot

I den neste handen gikk Gwendoline Janot all in preflop med sine siste fem big blinds. Det ble kastet rundt til Jakub Michalak i big blind som hadde et obligatorisk call. Den franske damen var glad for å se at hun hadde to levende kort.

Janot: {A-Diamonds}{2-Hearts}
Michalak: {10-Diamonds}{7-Hearts}

Bordet kom med {9-Spades}{5-Diamonds}{Q-Diamonds}{9-Clubs}{3-Diamonds} og ingen av spillerne traff noen av kortene. Janot ble dermed første spiller til å forlate finalebordet. Hun tok offisiellt med seg €73,000 i premie.(Husk de har gjort en avtale om premiene før dagens spill)

Chips Count
Jakub Michalak pl 13,150,000 450,000
Gwendoline Janot fr Busted