€3,000 Main Event
Dag

Florian Hoeller ute på 12. plass (€19,000)

[user4698] • Nivå 26: 30,000-60,000, 10,000 ante
Florian Hoeller

Florian Hoeller hadde et fryktelig level 26 som til slutt resulterte i eliminering.

Ferhad Seyadi åpnet til 140,000 fra sen posisjon og Hoeller gikk all inn med fra knappen med sine siste 300,000. Jerome Brion caller fra big blind og Seyadi caller. De to aktive spillerne checker ut handen {10-Diamonds}{q-Clubs}{3-Hearts}{8-Diamonds}{q-Hearts}.
Seyadi vinner med ess høy

Chips Count
Ferhad Seyadi 1,750,000 150,000
Florian Hoeller Busted

Tags: Ferhad SeyadiFlorian HoellerJerome Brion