€3,000 Main Event
Dag

Event Info

Players 761

Nivå informasjon

Nivå 31
Blinde 100,000 / 200,000
Ante 30,000

Xavier El Fassey ute på 2. plass (€201,000)

[user4698] • Nivå 31: 100,000-200,000, 30,000 ante
Xavier El Fassy
Xavier El Fassy

Jakub Michalak beter 400,000 fra knappen med {A-Spades} {7-Clubs}. Xavier El Fassey plukker opp {K-Diamonds} {K-Clubs} og raiser til 950,000. Michalek gikk da all inn og ble callet direkte.

Michalak snudde over sine kort først, mens El Fassy "smakte" litt på situasjonen før han viste frem kongene.

Bordet kom {A-Hearts} {J-Hearts} {3-Clubs} {4-Diamonds} {A-Clubs}.

Kongene ble skikkelig knustog Michalak hadde alle chipsene og stod igjen som vinneren av ISPT Wembley.

Jakub Michalak pl 40,450,000 4,780,000
Xavier El Fassey Busted

Tags: Jakub Michalak

Xavier tar tilbake noen chips

[user4698] • Nivå 31: 100,000-200,000, 30,000 ante

Jakub Michalak åpner til 400,000 med {A-Diamonds}{2-Clubs} og Xavier El Fassy forsvarer med å 3-bette til 900,000. Michalak 4-better til 1,420,000 og El Fassy caller, med bare 3 millioner chips igjen bak.

El fassy checker floppen {4-Clubs}{Q-Clubs}{K-Clubs}, Michalak fortsatte med et bud på 575,000 bmen kastet kjapt når El Fassy gikk all inn.

Tags: Jakub MichalakXavier El Fassy

Nick Hicks ute på 3. plass (€201,000)

[user4698] • Nivå 31: 100,000-200,000, 30,000 ante
Jakub Michalak
Jakub Michalak

Jakub Michalak min-raised fra knappen med {K-Spades} {2-Diamonds} til 400,000 og Nick Hicks caller fra big blind {A-Hearts} {4-Hearts}.

Floppen var {A-Clubs} {2-Spades} {2-Hearts}

Hicks checker og caller Michalak’s bet på 350,000.

Turn var {8-Hearts}. Michalak la inn et stort bud på 1,100,000. En hard avgjørelse for Hicks, men han caller.

River var {6-Spades}. Hicks checker igjen og når Michalak better nok til å sette Hicks all inn så caller han og ser han har tapt.

Jakub Michalak pl 36,000,000 6,285,000
Nick Hicks gb Busted

Tags: Jakub MichalakNick Hicks

Første potten etter middag til Hicks

[user4698] • Nivå 31: 100,000-200,000, 30,000 ante

Xavier El Fassy hadde limpet inn preflop med {4-Diamonds}{3-Diamonds} og Nick Hicks checker sin mulighet med {J-Clubs}{5-Hearts}.

Begge spillerne checker floppen {A-Clubs}{5-Diamonds}{5-Spades} før El Fassy better 300,00 når {9-Spades} kommer på turn. Hicks caller og {4-Spades} kommer på river. Når går El Fassy passiv og checker og Hicks better 705,000 - og får en kjapp call.

Restart

[user4698] • Nivå 31: 100,000-200,000, 30,000 ante

Vi er i gang igjen med de tre siste spillerne av dette finalebordet

Pause påbegynt

Postet for 2013-06-05 16:10 UTC av [user4698]
Pause: 60 min.
Nivå:
31
Blinde:
100,000/200,000
Ante:
30,000

Pause påbegynt

Postet for 2013-06-05 16:09 UTC av [user4698]
Pause: 10 min.