Vilkår for bruk

 1. Generelt

  PokerNews.com, og de lokale sidene som igjen er linket mot "siden") er en nettside og nettbaserte tjenester som er eid og drives av iBus Media Ltd. ("PokerNews.com", "vi", "vår", eller"våre"). Disse generelle vilkår og betingelser ("Avtaler") er satt med vilkår som gjør at du kan bruke og ha tilgang til siden og alle tjenester som tilbys der. Ved å bruke eller benytte seg av siden og tjenestene som tilbys gjennom siden ("tjenestene"), som du herved leser ved å forstå disse og godkjenner at lesere er bundet opp mot disse vilkårene, selv om man er en registrert bruker av siden eller ikke. Disse vilkårene gjelder alle besøkende lesere, brukere og andre som benytter seg av bruker ("tjenestene (s)").

 2. Informasjonsbeskyttet

  Beskyttelsen av din personlige informasjon er veldig viktig for oss. Derfor har vi tatt forhåndsregler for å beskytte all personlig informasjon som vi har smalet inn, lagret eller brukt av oss på våre brukere av siden. Før man godkjenner denne avtalen, vennligst les vår PersonvernPolicy for å forstå hvordan din personlige informasjon blir behandlet ved tilgang eller bruk av vår internet service, som Personvernet er inkorporet ved referanse i denne avtalen.

 3. Brukergenerert innhold

  Våre tjenester tilbyr forum for bruker-generert innhold. Som bruker erkjenner du at alle meninger, rapoporter av erfaringer, annonseringer, rådføringer, tekst, videoer, bilder (inkludert bilder som er linket eller eller på annen måte tilknyttet en URL) og andre innhold ("Innhold") som er bidratt fra brukere som er funnet innenfor siden er utelukkende ansvaret til den person(er) som overfører innholdet til siden. Du erkjenner at PokerNews.com ikke kan kontrollere innholdet og PokerNews.com kan ikke påta seg noen ansvar for hele eller deler av innholdet som du eller andre brukere eller en tredjepart poster eller sender til siden.. Som en forutsetning av overføring av innhold til siden, garanterer og bekrefter at du er innehaver av alle rettigheter som overføres eller at du har kjøpt de nødvendige rettighetene til overføre eller produsere innhold til side. Du gir PokerNews .com over hele verden en underlisens og overførbare lisenser og rettigheter til å kopiere, distribuere, vise offentlig, fremføre offentlig, publisere, redigere, lage avledede arbeid basert på, eller på annen måte bruke innholdet uten krav om refusjon av deg eller en tredjepart, og disse rettighetene skal fortsette også etter opphør av bruk av nettstedet og eventuell service. Du erkjenner også at PokerNews.com har ubegrenset (men ikke i noe tilfelle, en plikt) til å avvise eller ekskludere fra en brukerkonto på hele eller deler av det overførte innhold der PokerNews.com anser en slik handling er nødvendig. Du erkjenner at PokerNews.com kan slette en PokerNews.com konto hvis ikke noe nytt innhold har blitt overført til PokerNews.com i en sammenhengende seks måneder.

  Du forstår og godtar at eventuelt tap eller skade av noe slag som oppstår som følge av bruk av innholdet som du sender, laster opp, laste ned, streamer, poster, overføre, vises eller på annen måte gjøre tilgjengelig eller tilgang gjennom bruk av nettstedet og noen tjeneste, er utelukkende ditt ansvar. PokerNews.com er ikke ansvarlig for eventuelle offentlig visning eller misbruk av innholdet. Du forstår og erkjenner at du kan bli utsatt for innhold som er unøyaktig, fornærmende, uanstendig eller upassende, og du godtar at PokerNews.com ikke skal være ansvarlig for eventuelle skader du hevder å lide som følge av slikt innhold.

  Du er selv ansvarlig for dine interaksjoner med andre PokerNews.com brukere. Vi forbeholder oss retten til, men har ikke plikt til å overvåke tvister mellom deg og andre brukere.

 4. Behandling av brukere

  Du alene er ansvarlig for alt av ditt innhold og overføring til PokerNews.com og konsekvensene. Du samtykker i og ikke bruke Tjenesten til å:

  • Overføre innhold til PokerNews.com som reproduksjon ville bety et brudd på opphavsretten eller andre immaterielle rettigheter av en tredjepart.
  • Bruke noe av de nettbaserte tjenestene fra PokerNews.com til pornografiske, umoralske, uærlige eller ulovlige formål. Bruken av tjenestene som tilbys av PokerNews.com for publisering eller annet sirkulasjon av materiale med pornografisk, straffbart, injurierende eller annen uærlig eller ulovlig innhold er forbudt. samt, blir sirkulasjonen av materiale av anti-konstitusjonelle, ekstremistiske og / eller forbudte grupper er forbudt. Ignorering av denne avtalen fra din side eller en tredjepart, som har brukt tjenesten med din tillatelse kan føre til umiddelbar diskvalifikasjon fra bruk av eller tilgang til tjenesten. PokerNews.com forbeholder seg retten til å kreve erstatning på en skadesløsholdelse basis i forbindelse med brudd på avtalen.
  • Kjør ingen reklame, sende kjedebrav.
  • Send innhold til PokerNews Send innhold til PokerNews.com som inneholder programvare, programmer eller "virus" som skader eller begrense funksjonaliteten til maskinvare eller programvaren PokerNews.com eller som brukes av andre deltakere.
  • Gi falske eller uferdig informasjon eller registrer deg selv under en falsk identitet .
  • Ærekrenke eller på annen måte sjikanere andre deltaker.
  • Forsøke å få uautorisert tilgang til noen av PokerNews.com sine tjenester, eller noen data, nettverk eller system.
  • Forstyrre PokerNews.com sitt nettverk bestående av nettsiden .
  • Drive virksomhet som utgjør brudd på personvernet og eiendom andres rettigheter.
  • Laste opp, poste, e-post, overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig innhold som er ulovlig, skadelig, truende, fornærmende, trakasserende, villedende, ærekrenkende, vulgært, obskønt, injurierende, krenkende for andres privatliv, hatefullt, rasistisk, etnisk eller på annen måte.
  • Skade mindreårige på noen måte.

  PokerNews.com forbeholder seg retten til å (i) midlertidig eller permanent diskvalifisere Brukere som krenker loven, denne avtalen eller av andre grunner som PokerNews.com anser å være en alvorlig misbruk av tjenesten, og (ii) fjerne innhold fra nettstedet.

 5. Opphavsrettslige rettigheter

  Alt innhold utgitt av PokerNews.com på nettstedet (bortsett fra bruker sendt innhold), inkludert, uten begrensning, er bilder, fotografier, grafikk, animasjoner, video, lyd og tekst ("Nettstedet Innhold") eies av PokerNews.com og / eller dets lisensgivere og er beskyttet av opphavsrett og andre immaterielle eller andre eiendomsrettigheter. Du godtar herved at ved å bruke nettstedet og noen tjeneste har du ingen rettigheter i innhold, eller deler av dem. Kopiering og / eller endre hele eller deler av innholdet på nettstedet, spesielt for kommersielle eller reklame bruk krever skriftlig tillatelse fra PokerNews.com. Den gjør eller endre kopier (enten lagres eller skrives ut) av meninger, anmeldelser eller andre uttalelser for personlig og ikke kommersiell bruk er tillatt forutsatt at legender eller andre referanser vil ikke bli forfalsket eller slettes. Enhver annen kopiering, endring, distribusjon eller publisering av innholdet på nettstedet uten skriftlig tillatelse fra PokerNews.com er forbudt.

 6. Beskyttelse av varemerker

  "PokerNews" sin merkevare og logoer er varemerker for Ibus Media Ltd. Bruk eller visning av disse varemerkene uten skriftlig tillatelse fra PokerNews.com er forbudt. Ingenting på dette nettstedet skal fortolkes, ved implikasjon, hindring eller på annen måte, noen rett eller lisens til å bruke noen av de "PokerNews" merker uten forutgående skriftlig samtykke fra PokerNews.com.

 7. Valgbarhet ved å bruke tjenestene våre

  Du kan ikke bruke tjenesten hvis (a) du ikke er gammel nok til å inngå en bindende kontrakt med PokerNews.com, eller (b) du er en person utestengt fra å bruke tjenesten i henhold til lovene i landet der du er bosatt eller som du bruker tjenesten. Underlagt gjeldende lov, PokerNews.com kan, etter eget skjønn, nekte å tilby tjenesten til en person eller enhet og endre kriteriene til enhver tid.

 8. Linking til andre nettsider

  Nettstedet kan inneholde lenker og henvisninger til andre nettsteder. Vi kan fra tid til annen, etter eget skjønn, legge til eller fjerne lenker til andre nettsteder. Disse koblingene er gitt for enkelhets skyld, og tilgang til slike nettsteder er på egen risiko. Du oppfordres til å lese vilkårene for bruk, personvern og andre regler og ansvarsfraskrivelser gitt på denne hjemmesiden før enhver bruk. Vi har ikke gjennomgått, godkjenne, overvåke, bifaller, garanterer, eller gjøre noen representasjon med hensyn til slike nettsteder. Under ingen omstendigheter vil vi være ansvarlig for informasjonen i slike nettsteder, deres praksis eller for din bruk av eller manglende evne til å bruke slike nettsteder. Det er innlysende at du avlaster oss fra ethvert ansvar som følge av din bruk av tredjeparts nettsted.

 9. Begrensning av ansvar

  PokerNews.com bruker mye anstrengelser for å sikre at informasjonen er tilgjengelig på nettstedet er nøyaktige til enhver tid. Men vi kan ikke garantere at slik informasjon vil være feilfrie, og vi kan ikke være ansvarlig for tjenester som tilbys av oss som agenter for tredjeparter eller for noen aspekter av forholdet mellom deg og at tredjepart. PokerNews.com påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil og mangler og forbeholder seg retten til å endre informasjon, spesifikasjoner og beskrivelser av alle børsnoterte tjenester. Uten å fravike det foregående, er det avtalt og forstått at siden og tjenestene er gitt på en "som den er" og "med alle feil"-basis, og uten garanti eller betingelse av noe slag, verken direkte eller indirekte. PokerNews.com gjør ytterligere ingen garantier om egnethet for et bestemt formål av et produkt eller tjeneste nevnt på nettstedet. PokerNews.com gir ingen garanti for at tjenesten vil tilfredsstille dine forventninger, eller at data og innhold innhentet via nettstedet og eventuell tjenesten vil være nøyaktig, pålitelig og strøm, eller at tjenesten vil være tilgjengelig på en uavbrutt, sikker eller feilfri basis. Mens vi vil forsøke å rette feil og mangler så raskt som mulig etter å ha blitt varslet av dem erkjenner og er enig i at bruken av tjenesten er på eget initiativ og egen risiko..

  DU FORSTÅR OG ER ENIG I AT POKERNEWS.COM IKKE SKAL VÆRE ANSVARLIG FOR DEG ELLER NOEN TREDJEPART FOR DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE, INDIREKTE ELLER SKADER, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, SKADER FOR TAP AV FORTJENESTE, GOODWILL, BRUK, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAP (SELV OM POKERNEWS.COM HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIK SKADE), som følge av: (1) BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE NETTSTEDET ELLER SERVICE, (2) kostnadene ved anskaffelse AV ERSTATNINGSVARER OG TJENESTER SOM FØLGE AV VARER, DATA, informasjon eller tjenester ELLER SKAFFET ELLER MELDINGER MOTTATT ELLER TRANSAKSJONER INNGÅTT GJENNOM ELLER FRA TJENESTEN, (3) UAUTORISERT TILGANG TIL ELLER ENDRING AV DINE OVERFØRINGER ELLER DATA, (4) UTTALELSER ELLER OPPTREDEN AV TREDJEPART PÅ TJENESTEN; ELLER (5) NOE ANNET FORHOLD KNYTTET TIL TJENESTEN. Denne begrensningen av ansvar delen gjelder bare i den grad gjeldende lov tillater det.

 10. Brudd

  Vennligst rapporter eventuelle brudd på vilkårene i denne avtalen til vår Kontakt oss skjema.

 11. Modifikasjoner av tjenesten og til denne avtalen

  PokerNews.com forbeholder seg retten til når som helst og fra tid til annen å endre eller stanse, midlertidig eller permanent, Tjenesten (eller noen del av denne) med eller uten varsel til deg. Samtykker du i at PokerNews.com ikke skal være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for endringer, suspensjon eller opphør av tjenesten. I tillegg kan PokerNews.com endre vilkårene i denne avtalen til enhver tid. Hvis vi gjør endringer i vilkårene for denne avtalen, vil vi legge den reviderte versjonen av denne avtalen på nettstedet. Vi oppfordrer deg til og ofte sjekke nettstedet for å finne ut om eventuelle endringer i denne avtalen er gjennomført. For enkel avgjørelse om eventuelle endringer er gjort skal vi legge datoen avtalen ble sist endret på toppen av siden. Din fortsatte bruk av tjenesten etter at en slik endring innebærer at du aksepterer de nye vilkårene i denne avtalen. Hvis du ikke er enig i noen av disse vilkårene, må du ikke bruke eller få tilgang til (eller fortsette å få tilgang) Tjenesten.

 12. Generelle vilkår

  Denne avtalen, sammen med Personvern og eventuelle andre juridiske meldinger publisert av PokerNews.com på siden skal utgjøre hele avtalen mellom deg og PokerNews.com om bruk av Siden og tjenester. Hvis noen bestemmelse i denne avtalen erklæres ugyldig av en kompetent domstol, skal ugyldigheten av en slik bestemmelse ikke påvirke gyldigheten av de øvrige bestemmelsene i denne avtale, som fortsatt skal være i full kraft og effekt. Ingen avkall på noen av vilkårene i denne avtalen skal anses som en videre eller fortsatt fraskrivelse av slike vilkår eller noen andre vilkår, og PokerNews.com 's unnlatelse av å hevde en rettighet eller bestemmelse i henhold til denne avtalen skal ikke utgjøre en fraskrivelse av slike rettigheter eller bestemmelser. Denne avtalen er underlagt lovene på Isle of Man, uten hensyn til konflikt med lover og prinsipper, og eventuelle tvister som oppstår fra denne Avtalen skal bringes utelukkende for domstolene på Isle of Man. Uavhengig av det foregående, skal ingenting i denne klausulen begrenser retten til PokerNews.com til å anlegge sak mot deg i en annen kompetent domstol, skal heller å ta av saken i ett eller flere jurisdiksjoner utelukke å ta av saken i andre jurisdiksjoner , enten samtidig eller ikke, i den grad tillatt ved lov av slik annen jurisdiksjon. Du kan ikke overføre eller overdra dine rettigheter eller forpliktelser under denne avtalen til en tredjepart uten skriftlig godkjennelse fra PokerNews.com. PokerNews.com kan overdra denne avtalen i sin helhet eller delvis etter eget skjønn. Den engelskspråklige versjonen av denne avtalen skal være den rådende versjonen i tilfelle uoverensstemmelse mellom den oversatte versjonen av denne avtalen.

(c) 2003-2012 PokerNews.com alle rettigheter reservert. Meningene er lagt ut på PokerNews.com er avgitt av sine forfattere og er på ingen måte et uttrykk for PokerNews.com 's sitt syn.

Sist oppdatert: 7. mai, 2012