RSS Subscribe

Hva er PokerNews.com RSS?

SS er et verktøy for levering av endringer i din valgte RSS leser, så du kan alltids være oppdatert på de seneste nyhetene. Istedenfor å besøke en nettside for å sjekke de seneste nyhetene, kan du abonnere på en RSS fedd og holde deg oppdatert på nyhetene hele tiden.

Hvordan fungerer det?

Du finner mer informasjon som RSS her:: http://www.whatisrss.com.

RSS feed URL

Open in new tab