Pokerstrategi: Kjenn antallet outs i Texas Holdem

Pokerstrategi: Kjenn antallet outs i Texas Holdem 0001

Spørsmål: Floppen kommer med JT2 og to hjerter. Du kan velge å enten ha {k-Hearts}{q-Hearts} på hånda og gi motstanderen din JT, eller omvendt. Hva er best å ha, konge på topp eller to par? Alt dette har selvsagt å gjøre med antallet outs…

Å beregne outs er ikke en eksakt vitenskap, men det er en del veldig nyttige regler som man kan lære og huske. Du kan bare være sikker på at et kort er en virkelig out om du er sikker på at kortet gir deg seieren. For å kunne det så må du enten vite hva motstanderen har, eller ha drag mot den beste mulige hånden. (Nut outs.)

Hvor mange nut outs har du i disse situasjonene?


- Du har {a-Spades}{k-Spades} og flopp kommer J92 med to spar.
- {a-Spades}{k-Spades} igjen, flopp er JT2 med to spar.
- Du har QJo og flopp kommer med T92 i forskjellig sort.

Se om du kan regne de ut selv før du sjekker svarene…


- Du trekker mot nut flush, og det er 9 spar igjen som kan gi deg flush. 9 outs.
- 9 spar gir deg flush og 4 damer gir deg toppstraight. Men, da har vi regnet en dame to ganger, så det blir dermed 12 outs.
- Hvilken som helst av de 4 kongene eller 4 8erne gir deg nut straight. 8 outs.

Beregne sjanse for å vinne ut fra antallet outs.

Det neste vi må vite er sjansen for at et drag med de outs man har faktisk treffer. Det er en veldig grov regel for å regne ut dette som er verdt å huske:


- På flop, regn 4% for hver out opp til ti, og 3% for hver etter dette.
- På turn, med bare ett kort igjen, regn 2% for hver out opp til ti og 1,5% etter dette.

Så, la oss se hva dette betyr for de forskjellige dragene vi så å. Her er sjansene for å treffe etter floppen.


Gutshot straight-drag 4 outs 16 %
Åpent straight-drag 8 outs 32 %
Nut flush-drag 9 outs 36 %
Nut flush og gutshot straight-drag 12 outs 46 %
Nut flush og åpent straight-drag 15 outs 55 %

Med denne kunnskapen kan vi gå tilbake til det opprinnelige spørsmålet om JT2 med to hjerter. {k-Hearts}{q-Hearts} trekker ikke mot nut flush, men vi vet at den trekker mot en vinnende flush. Med det åpne straightdraget i tillegg vet vi at hånden har ca 55% og er favoritt, til og med over topp to par.

En annen situasjon: Hvordan ting kan være bedre enn de ser ut til

Når du trekker mot nuts så kan det ofte være andre fordeler som teller i din favør. Disse tallene for nut-drag bør være et minimum å tenke på, av følgende grunner:


- Outs som du ikke kan regne som garanterte vil ofte være gode nok. Med AK i spar på J92 med to spar så garanterer 9 outs seier, men du kan også vinne potten med A eller K.
- Noen ekstra outs kan komme inn i spill som øker sjansen din noe. Selv om det er tilfeldig så kan en runner Q og T gi deg nuts med AK på J92-floppen. Med KQ på JT2 så kan runner to par gi deg en seier.
- Når motstanderen har en mer marginal hånd så kan du ofte bløffe ham ved å by eller høyne. Dette kalles semi-bløff og er noe av det viktigste i poker, og noe vi skal snakke mer om siden.
- Hovedfordelen din er derfor at når du trekker mot nuts og bommer, så kommer du ikke til å tape en krone ekstra på river. Men, hvis du treffer så kommer du kanskje til å vinne et ekstra stort bud på slutten.

Denne tanken betyr at du ofte kan koste på deg å trekke selv om du ikke får korrekte potodds til å gjøre det, og der et konsept som kalles implied odds.

Så om du trekker mot nuts med ekstra muligheter så jobber de impliserte oddsene for fullt og du bør sjeldent slippe hånden din. Det kan finnes situasjoner der faktorer jobber mot deg og du bør være mindre ivrig på å trekke. Dette er kjent som reverse implied odds, og her er noen eksempel.


- Alt blir mye farligere når du ikke trekker mot nuts. Om motstanderen har en ukjent hånd og du har drag mot en konge høy flush, så kan katastrofen inntreffe om motstanderen trekker mot nut flush og dere begge treffer. Ikke bare vil du tape potten, det vil være veldig vanskelig å kaste uten å tape ekstra på slutten.
- I tillegg må man være mer forsiktig om man trekker mot bunnstraighter. Hvis du har 65 og bordet har 782 så vil 9 gi deg straight og en annen kan få en høyere straight, noe som vil være katastrofalt for stacken din.
- Vær forsiktig med å trekke mot en straight hvis det ligger et flushdrag på bordet. Du bør definitivt tenke på antallet outs som redusert med to (kortene som gir deg straight, men også gir en mulig flush), og selv om du treffer med et trygt kort på turn, så kan det komme et kort på river som gir flush.
- Selv om man trekker mot nut flush så kan man være i trøbbel. Motstanderens tress eller to par kan plutselig bli til et hus og gjøre situasjonen veldig farlig.

Av denne grunnen er det mange spillere som sier at man aldri skal trekke mot straight eller flush på et bord med par. Ikke bare kan motstanderen få et hus, det kan hende at han allerede har det, noe som gjør at du trekker dødt.

Dagens Tips:Nå som du kan å kalkulere outs, bruk kunnskapen til din fordel når du spiller med de gratis $50 hos Titan Poker.

Hva synes du?

More Stories

Other Stories