PokerNews Strategi - Hvordan spille Razz

PokerNews Strategi - Hvordan spille Razz 0001

Razz kan også omtales som 7 Card Stud low. Det er en Razz-turnering under WSOP, og Razz er også del av en H.O.R.S.E.-turnering. I denne artikkelen vil jeg forklare reglene i Razz og litt begynner-strategi.

Regler

I Razz får hver spiller delt ut 3 kort. Før man får kortene må hver spiller i hånden legge inn en ante. I et $0,50/$1-spill vil anten som regel være $0,05, men dette kan variere noe. I eksemplene utover vil vi gå ut fra at vi spiller med limit $0,50/$1. Etter å ha lagt ante får hver spiller 3 kort. De første to kortene legges med bildesiden ned og kan bare ses av deg, og det tredje kortet, som kalles "door card", legges åpent slik at alle spillerne kan se det.

Spilleren med høyest door card er tvunget til å legge på "bring-in". Bring-in er halvparten av det laveste limit-budet (i dette tilfellet $0,25). Men, spilleren har også mulighet til å legge et fullstendig bud, i dette tilfellet $0,50. Alle andre bud og høyninger den første runden vil være på størrelse med low limit-budet.

I alle de etterfølgende rundene er det spilleren med det laveste åpne kortet som byr. Om flere enn en spiller har samme kombinasjon av lave kort er det spilleren nærmest dealeren som starter budet. På 5., 6. og 7. street består alle bud og høyninger av et high limit-bud.

Om spillet varer helt til 7. street vil spillerne ha 7 kort. Av disse 7 kortene ligger de første to og det siste med bildesiden ned, og fire kort ligger med bildesiden opp slik at alle kan se.

Håndverdier

Den laveste hånden vinner potten ved showdown. Ess teller som det laveste kortet i Razz. Den laveste mulige kombinasjonen av kort er A2345. Flush og straight teller ikke. Når man avgjør hvem som starter med budene på og etter 4. street er det den laveste hånden som byr. På 4. street er den laveste mulige hånden XXA2. En hånd som XXAK vil også "vinne" her mot en hånd som XX22.

Når man avgjør hvem som har den beste hånden til slutt, starter du med å se på det 3. høyeste kortet på hånden (da du bare spiller 5 av 7 kort) og teller nedover. For eksempel, en hånd som 98765 vinner mot en hånd som T432A, da 9 er lavere enn T. Om det høyeste kortet til to eller flere spillere har samme verdi, ser du på det nest høyeste kortet og så videre. Så, 8753A vinner mot 8754A på grunn av at en spiller har 8753 mot den andre med 8754. Om to eller flere spillere har samme kombinasjon av kort deles potten.

Strategi

Starthender

Det er ikke mange gode kombinasjoner av starthender. Lave kort, mellom A og 5 er virkelig gode og kan sammenliknes med hender som TT+ i NL Hold'em. A23 er helt klart den beste starthånden. Med tre kort mellom A og 5 kan du by aggressivt på 3. street. Om du har hender mellom for eksempel A og 7 bør du allerede begynne å spille mer forsiktig. Hender med par kaster man, og hender med et kort over 9 taper man på i lengden.

Det er også veldig viktig å være oppmerksom på kortene som ligger åpne. Om du har A27 med A åpent kan du lett høyne. Når du har en god hånd får du vanligvis betalt mest om de høye kortene er åpne. På den andre siden, når du holder en dårlig hånd som AKQ for eksempel, kan du allikevel late som om du har en god hånd om esset vises.

Motstandernes åpne kort

Vær oppmerksom på de åpne kortene motstanderne dine har. Om du har det laveste kortet foran deg på 3. street, vet du hva du skal gjøre. Du har den beste åpne hånden og kan høyne. Du kan også gjøre dette om det åpne kortet er en tier, og den tieren er det høyeste av dine 3 kort. Så lenge det er det laveste kortet på bordet vil du alltid ha den beste hånden.

Du bør også reagere på at motstanderne får utdelt høye kort. Om din motstander får en dame eller en konge på 4. og 5. street kan du ofte plukke opp potten ved å være aggressiv og by. Om dine egne kort er dårlige, men de åpne kortene er gode, kan du ofte plukke opp potten med lite motstand.

I tillegg bør du være oppmerksom på motstandere med åpne kort som er lik de du selv har, da dette vil redusere sjansen for at du får et par på etterfølgende kort. Jo flere kort du får se av samme verdi jo bedre. På den andre siden, du kan også bruke denne informasjonen til å spå styrken på motstanderens hånd. Om to av dine motstandere allerede har en ess åpen og du selv har en i tillegg, er det tynne odds for at en motstander vil ha enda et ess. Ikke konsentrer deg bare om kortene til spillere som fremdeles er med, men prøv også å huske kortene til spillere som allerede har kastet seg.

Ante

Razz er et ante-spill. Dette betyr at før du får utdelt kort må du legge penger i potten. Spillet er for maksimalt 8 spillere per bord. Om det da blir checket til deg og spilleren til venstre for deg har betalt bring-in (og derfor har det høyeste åpne kortet), kan du prøve å stjele potten med ante og bring-in. Det samme teller om du har det laveste kortet på bordet. Ved å by aggressivt og by kan du prøve å plukke opp potten der og da.

Drag

Spesielt når du spiller marginale hender må du vite når du skal kaste. Å jage en 10-low er sjeldent en god ide. Spesielt på lavere bord vil spillere ofte syne og sjelden kaste, så å jage drag eller bløffe et drag man har bommet på kan koste deg dyrt.

Lykke til med å spille Razz…

Hva synes du?

More Stories

Other Stories