Texas Holdem Poker

I begynnelsen av hvert spill så stokker "dealeren" kortstokken, som består av 52 kort. På casinoer eller i store kort rom deltar ikke "dealeren" i spillet. Men skulle det være mangel på "dealere" eller om det er et spill som spilles hjemme kan "dealeren" også spille. da skal det byttes "dealer" etter hver hand i medsols retning. I spill der "dealeren" ikke deltar brukes en markør som kalles for "dealer button" eller knappen. Brukes denne knappen så flyttes den etter hver hand i medsols retning for å markere hvem som er "dealer". Dette er for å markere hvem som har delt ut kortene om spillerne hadde gjort dette selv.

"Blinds" eller De blinde

Ingen innsatser kreves fra alle spillere før et spill starter i Texas Hold'em. Isteden forekommer det to innsatser som er tvungne, disse kalles for de blinde ("blinds"). Spillet begynner med at de to spillerne som sitter til venstre for "dealeren" eller knappen satser et forhånds bestemt beløp til potten før noen kort deles ut. Dette gjøres for at det alltid skal være noe å spille om i hver eneste hand. I en turnering øker disse innsatsene ettersom tiden går etter forhånds bestemte tids intervaller, for å forsikre seg om at spillere etter hvert ryker ut av spillet.

Første spilleren etter "dealeren" betaler lille blind ( "Small blind") som er halvparten av det minimums beløpet som kan satses. Spiller nr.2 etter "dealeren" betaler så den store blinde ("big blind") som da er hele minimums beløpet som kan satses. Dette kalles å betale de blinde ( "Posting blinds").

Kort utdelingen (the deal).

Hver spiller får utdelt 2 kort som ikke er synlige for de andre spillerne ( "The hole cards"). Spilleren holder verdien på disse kortene hemmelig for seg selv, ofte ved å beskytte kortene med en hand mens han kikker på de ved hjelp av den andre handen. Kortene må alltid finnes på bordet men får kikkes på så ofte som ønskelig av den spilleren de er delt ut til. Etter at runden er over gies disse kortene tilbake igjen og ny runde deles ut. Dette gjentar seg hele tiden mens spillet pågår. Kortene kan kun beveges på/ kikkes på av den spilleren som kortene er delt ut til.

Målet med spillet er ved hjelp av disse to kortene, og de fem kortene som blir utdelt som felleskort på bordet, å skaffe seg den beste tenkelige pokerhanden mot de andre spillerne. Handen kan inneholde alt fra to kort fra handen din og tre kort fra bordet, ett kort fra handen din og fire kort fra bordet eller om nødvendig alle fem kortene fra bordet uten kort fra din hand. Den som viser frem den beste poker handen vinner potten, den totale summen av innsatsene som er gjort i denne runden.

Første runde med satsing ("betting")

Dette skjer direkte etter at utdelig av kort til alle spillere er gjort. Første spiller til å foreta en handling er spilleren rett til venstre for Storeblind. Ved noen tilfeller men dog ikke i turnerings spill kan denne spilleren velge om han vil fungere som en tredje blind, da gjennom å plassere en innsats som er dobbelt så stor som storeblind, men dette må skje før kortene deles ut. Å gjøre på denne måten kalles også for "a straddle". Det er vanskelig å se noen god grunn til dette i spill med begrenset bud (Limit"), men en del spillere vil gjøre dette for å øke innsatsene ved bordet og kanskje spesielt ved bord med lite aktivitet. Også ved å gjøre dette blir denne spilleren den siste til å foreta seg handlinger ved bordet og får dermed fordelen ved å se hva de andre spillerne foretar seg først før det er hans/hennes tur.

Første spiller til å "snakke" er spilleren etter Storeblind eller om noe har gjort "a straddle". Denne spilleren har nå tre valg : "Calle", øke eller å legge ned kortene sine.

Å "calle" betyr at spilleren satser samme summen som Storeblind eller "straddle".

Å øke betyr at spilleren først legger inn sammen summen som tilsvarer storeblind og deretter den summen han ønsker å øke innsatsen med. Denne summen kan varieres ettersom hvilken type spill man spiller. I "limit" spill er summen forutbestemt og er begrenset til hva man kan by. I pott "limit" er den summen man kan by begrenset til det antall sjetonger eller penger som allerede finnes i potten. Din innsats får ikke overstige denne summen.

Å legge ned sine kort (fold) betyr at spilleren gir fra seg sine kort inn til midten av bordet for å markere at han ikke lenger er aktivt med i denne runden. Å gjøre dette betyr at han kaster seg ( muck). Når kort treffer midten av bordet der alle kort som ikke er i bruk befinner seg så ansees runden avsluttet for denne spilleren. Innsatser som denne spilleren har gjort denne runden tilfaller da potten i sin helhet og til slutt vinneren av denne runden.

De neste spillerne har deretter de samme tre valgene pluss at de kan gjøre en ny økning på en allerede øket innsats ( re raise eller re re raise). En slik økning må minst være av samme størrelse som den forrige økningen.

Floppen (The flop)

Etter den første runden med bud ( "betting") så skal "dealeren" dele ut kort. Han begynner med å fjerne det øverste kortet i kortstokken. Dette kalles for å "brenne" det første kortet. Det gjøres som en sikkerhet dersom noen ved et uhell skal ha sett det øverste kortet og på denne måten minimere sjansen for juks. dette kortet plasseres til siden eller sammen med de kastede kortene fra spillere som har lagt ned sine kort denne runden.

"Dealeren" plasserer deretter tre kort åpent på midten av bordet og disse kortene er floppen.

Andre runden med satsing.

Denne runden og alle de neste rundene begynner spilleren direkte til venstre for "dealeren" som er igjen i spillet. Utover det å satse, øke eller øke en økning, så kan spillerne nå "checke" dersom ingen har satset noe enda. Dette betyr at spilleren forblir igjen i spillet men betaler ingenting for å se neste kort, så sant ingen av de gjenværende spillerne velger å satse noen ting. Da må også de spillerne som valgte å "checke" enten "calle", øke budet eller legge ned kortene for å fortsatt være med i spillet.

I slutten av runden av runden må alle gjenværende spillere ha satset samme antall sjetonger eller like mye penger for å fortsette i spillet. Eneste unntak er om en spiller ikke har nok sjetonger eller penger til å dekke de budene som kommer og er inn med hele sin bank roll. Da dannes det en side pott som de gjenværende spillerne spiller om. Alt som satses over den spilleres "all inn" legges da i denne side potten, og kan ikke vinnes av den som har satset alle sine sjetonger eller penger. Nye side potter dannes dersom flere spillere skulle gå "all in" i løpet av spillet. Spillere som er "all in" kan bare vinne hoved potten, eller frem til den hoved potten de var deltagende i.

Fjerde kortet (The turn)

Etter avsluttet andre runde med satsing så fjerner "dealeren" øverste kortet igjen av kortstokken og kortet deretter legges synlig frem på bordet til spillerne. Dette kortet er "the turn card" eller "fourth street"(fjerde gaten).

Tredje runden med satsing

I spill med "limit" så øker her det forhånds bestemte beløpet som kan satses til det dobbelte og forblir på det nivået til potten/runden er avsluttet

Femte kortet (The river)

Etter tredje runden med satsing, så fjerner igjen "dealeren" det øverste kortet i kortstokken og neste kortet åpent ut til spillerne på bordet. Dette kortet er det siste kortet i denne rudnen og kalles for "the river card" eller også for "fifth street" (femte gaten).

Fjerde og siste runden med satsing.

Etter alle har gitt sine bud etter "the river card", så starter det som kalles for "the show down". Her skal alle gjenværende spillere vise frem sine kort for å avgjøre hvem som har den sterkeste og beste handen i denne runden. Dersom det er kun 1 spiller igjen, så er han automatisk vinneren og behøver ikke vise sine kort.

Om to eller flere spillere har identiske hender så avgjøres vinneren ved hjelp av "kickeren". Dette er det høyeste kortet på spillerens hand som ikke er involvert i handen. Om også dette kortet er identisk så anvendes neste kort på handen. Skulle det vise seg at begge spillere ( eller flere) har 100% identiske hender, så splittes potten likt mellom disse spillerne ( Split pot).

Spillere som vil anvende seg av alle fem kortene på bordet må si ifra om dette er hva han har som beste hand før han kaster vekk sine to kort på handen. Gjør han ikke det, så fra sier han seg retten til potten og hele potten tilfaller motstanderen.

Dealer feil.

Skulle noen av de første to kortene som blir delt ut til spillerne vises frem av "dealeren" så samles kortene inn igjen, kortene stokkes og blir delt ut på nytt.

Skulle det ved en feil vises et annet kort enn de som blir delt ut, så fortsetter spillet. Dette kortet blir lagt til siden og benyttes ikke i denne runden. Når "dealeren" er ferdig med å dele kortene, så plasseres dette kortet øverst i kort stokken og blir brukt som det kortet som fjernes før neste runde med utdeling av kort. Skulle det være mer enn et kort som vises ved et uhell, så avsluttes runden og kort blir delt ut på nytt.

Skulle det ved et uhell komme frem flere enn tre kort i "floppen", så blir det ny utdeling av kort. Uansett om det kan bevises hvilket kort som utgjør det ekstra kortet.

Skulle "floppen" må deles ut på nytt før runden med bud er fullstendig, så taes bare de kortene fra "floppen" inn og stokken sammen med de gjenværende kortene i kortstokken. Alle kort som er fjernet som sikkerhets kort ("brent") blir ikke tatt med i denne nye stokkingen. Når kortstokken da er bladet på nytt og kupert som vanlig, så fjernes det ingen sikkerhets kort.

Om "dealeren" skulle gjøre en feil med det fjerde kortet ( "the turn") innen alle bud er ferdige, så fjernes dette kortet fra spillet for denne runden selv om de gjenværende spillere velger å laste vekk sine kort. Runden avsluttes og "dealeren" tar vekk ett sikkerhetskort og viser frem hva som hadde blitt det siste kortet og plasserer det som det fjerde kortet. Etter en runde med "betting", så blander "dealeren" de gjenværende kortene uten sikkerhetskort og de kort som spillere har lagt ned. Så deler han ut det femte kortet uten å først ta vekk et sikkerhets kort. Skulle femte kortet vises for tidlig så stokkes kortene på nytt og kortet ("the river") deles ut som det skulle.

Skulle "dealeren" ved en feil dele ut et tredje og ekstra kort til første spiller, etter at alle spillerne har fått sine kort på handen, så tar han dette ekstra kortet tilbake og bruker det som sikkerhet kort på toppen av kortstokken. Skulle en annen spiller enn den første få ett kort for mye, så samles alle kortene inn og de deles ut på nytt etter at kortene er stokket.