Seven Card Stud 8 or Better

Sju korts Stud poker 8 eller bedre. også kjent som sju korts Stud Hi-Lo er et splitt pott spill. Antall deltakere kan variere fra to til åtte spillere. Nøyaktig som i sju kort Stud poker så deles det ut tre skjulte og fire felles kort.

Mål

Å både få den beste fem korts handen ut av de sju kortene du har fått utdelt totalt. Spilleren med den beste høye handen vinner halve potten og spilleren med den beste lave handen vinner den andre halve potten. Skulle ingen være kvalifisert til den lave handen, så tilfaller hele otten den beste høye handen.

For å kvalifisere seg til den lave handen så MÅ handen inneholde fem kort som alle er åtte eller lavere. Ess kan regnes som en ener. Ingen par kan være involvert, men både straight og flush er tillatt. Den aller laveste og den aller beste handen av de lave er A-2-3-4-5. Den høyeste handen av de lave er da 8-7-6-5-4.

PS. Å vinne begge hendene, Hi og Lo, kalles for "scooping the pot".

Tvungne innsatser.

Ante (Avgift)

Sju korts Stud poker spilles normalt med "Ante". Denne "Ante" er en innsats på normalt 1/5 av den ellers minste innsatsen og alle spillere må betale dette før noen kort deles ut. Dette regnes da som en tvungen innsats og blir liggende i potten.

Bring in

Etter at hver spiller har fått tildelt tre kort, to skjulte og ett synlig kort, så må den spilleren med det laveste kortet av de synlige gjøre en "bring in". Dette er 50% av av det minimums beløpet som kan satses og plasseres direkte i potten. Om to eller flere spillere har samme verdi på kortet så er det den spilleren som sitter nærmest "dealeren" som gjør dette. Denne "bring in" regnes som åpningen av første bud runde. Og dersom ingen høyner denne summen så behøver du ikke legge inn flere penger i potten for å motta neste kort.

Bud struktur

I dette spillet er det fem runder med bud fra alle spillere. Er det er spill med "fixed Limits" ( forhånds bestemte bud grenser) så må alle bud og økninger være lik som enten den laveste eller høyeste grensen for bud, alt ettersom hvilken bud runde man befinner seg i. Befinner spillet seg i budrunde 1 eller 2, så må alle bud være som den laveste grensen. I runde 3 til 5 så er det den høyeste grensen som er gjeldende. Om du for eksempel spiller sju korts stud poker på et $3/$6 bord, så er det $3 i bud som gjelder de to første rundene og $6 de tre siste rundene. I hver budrunde kan det maksimalt forekomme tre økninger. Den maksimale innsatsen du kan gjøre i f. eks runde to er da $12 mens i runde 3-5 kan du satse inntil $24 pr. runde på et bord som dette.

1. Tredje gaten ( third street) - to skjulte kort deles ut til hver spiller og ett synlig kort. Spilleren som har det laveste kortet av de synlige må da gjøre en "bring in" som er 50 % av det minste beløpet man kan satse. Spilleren kan også velge om han/hun vil gjøre om "bring in" til en vanlig minste innsats. Spillet fortsetter deretter medsols hvor hver spiller har valgene : legge ned kortene, "calle" eller øke foregående spillers bud. Alle innsatser må være minst minimumsbeløpet for å få fortsette spillet.

2. Fjerde gaten ( fourth street) - Også det fjerde kortet som deles ut - deles ut synlig. Nå er det den spilleren med den beste handen til å åpne runden. Denne spilleren har da alle valg muligheter - legge ned kortene, "checke" eller by. Om to eller flere spillere har identiske beste hender, så er det den spilleren som sitter nærmest etter "dealeren" som skal begynne. Spillet fortsetter deretter som tidligere, i medsols retning. Om en spiller på dette tidspunktet viser frem et par så har denne og og resten av spillerne valgmuligheten å satse det høyeste beløpet som er forhånds bestemt. Har ingen spiller noe par enda, så er det den laveste grensen som fortsatt gjelder.

3. Femte gaten (fifth street) - Femte kortet deles ut - også dette kortet synlig. Spillet fortsetter og spilles som i den forrige runden, med den beste handen til å åpne runden. Men nå må alle bud tilsvare den høyeste grensen i innsats.

4. Sjette gaten (Sixth street) - Sjette kortet deles ut. Denne runden er identisk med runde

5. Sjuende gaten - Sjuende og siste kort deles ut. Til forskjell fra de tre siste rundene så deles dette kortet ut skjult. Runden spilles ellers som runde 5 og 6.I en uvanlig runde dersom alle 8 spillere skulle fortsatt være med i spillet, så er det ikke nok kort i kortstokken til å dele ut ett kort til hver. Ved et slikt tilfelle så deles det ut ett synlig kort som legges i midten på bordet. Dette kortet kan da anvendes av alle spillerne for å lage den beste mulige fem korts poker kombinasjonen.

Showdown - Alle spillere som ikke har lagt ned kortene og deltok i siste budrunde har nå valgmuligheten til å vise frem sine kort i håp om å vinne potten. Spilleren som la inn siste bud er spilleren som først viser frem sine kort. Deretter viser spillerne frem sine kort i medsols rekkefølge frem til den beste poker kombinasjonen er synlig og vinneren av denne runden/potten er kåret. Har en spiller allerede vist frem en hånd som er bedre enn den du har, så er du ikke pliktig til å vise dine kort, men kan legge ned dine kort og dermed ikke vise frem hvilke kort du spilte med.

Tips : De fleste online poker rom har valg muligheten for alle spillere til å automatisk kaste sine kort dersom handen ikke er vinner handen. Med denne funksjonen aktivert viser du bare frem dine kort når du vinner og avslører aldri hvilke kort du spilte med om ikke du har den beste handen.