Five Card Stud

Fem korts Stud poker spilles som sju korts stud poker. Den åpenlyse forskjellen mellom disse to spillene er at i fem korts stud så tildeles spilleren bare fem kort. Den andre forskjellen er at det deles ut bare ett skjult kort, mens de fire andre er åpne.

Tvungen innsats (Ante)

Alle spillere må betale en "ante" før spillet begynner. Størrelsen på denne innsatsen varierer i forhold til bordet størrelse på bud strukturen. Et bord som har innsatsen $0,50/$1 har ingen ante normalt, mens et bord med innsats $10/$20 har normalt en ante på $1.

Bud struktur

Du får ett kort utdelt som er skjult ("The hole card") for motstanderne og ett kort som er åpent som alle kan se. Spilleren som nå viser frem det laveste kortet i verdi og i farge rangering ( farger rangeringen er fra øverst : Spar, hjerter, ruter og kløver) er nå tvunget til å gjøre en "bring in". Dette er en innsats spilleren er tvunget til å gjøre og størrelsen på denne er 50 % av laveste innsats på bordet. Du behøver ikke bekymre deg for om du har det laveste kortet og skal utføre "bring in". Alt dette holder poker rommet software orden på og gir beskjed til den spilleren som skal utføre handlingen. Neste spiller til venstre for den som ble tvunget til "bring in", har nå muligheten til å : 1) gjøre et fullstendig bud ( som da er minste innsatsen og det dobbelte av "bring in"), 2) "calle" eller 3) legge ned sine kort. Etter at denne runden er fullført, så deles tre åpne kort ut. Mellom hvert kort er det en innsats runde. I fem korts stud poker er det tillatt med 3 runder med økninger per. runde. Når den siste økningen er foretatt, så "låses" denne funksjonen og etterfølgende spillere har bare muligheten til å "calle" eller å legge ned sine kort.

Bud strukturen er som følger : Innsatsene som annonseres ved hvert bord bestemmer hva hver spiller får satse. For eksempel : Om du spiller på et $1/$2 bord, da kan du maksimum satse $1 pr. bud de første to rundene og maksimum $2 pr bud i de siste to rundene.

Bra å vite:

Satsingen i de to første rundene er begrenset til den laveste grensen som finnes ved bordet. Et unntak fra denne regelen er dersom en spiller viser frem ett par på handen etter tredje gaten ( tredje kortet - det andre åpne kortet). Da har spillerne valgmuligheten til å by det som utgjør den øverste grensen ved bordet. Også de to siste budrundene har dette kan man satse det samme beløpet.

"The Showdown" Den personen som er sist i siste budrunde er første person til å vise frem sine kort for å kåre vinneren av potten.. Alle fem kortene vises frem i "the showdown" og den som har den beste poker kombinasjonen er vinneren. Skulle flere spillere dele potten og det skulle være ujevnt antall sjetonger/penger i potten, så tilfaller det ujevne antallet den spilleren som sitter først til venstre for "dealer button".