2-7 Triple Draw

I 2 til 7 "draw" poker er det den laveste fem korts handen som vinner. Det er fire omganger som det kan satses og tre omganger hvor man kan bytte kort. Etter hver budrunde så velger spillerne og kaste/bytte alt fra null til fem kort. "Dealeren" deler deretter ut det samme antall kort som spilleren valgte å bytte ut. Etter den tredje runden med bytting av kort så er det en fjerde og siste runde med bud. Knappen ( "Dealer button") bestemmer i hvilken bud og bytte av kort skal gjøres.

Hvordan de forskjellige hendene rangeres.

I "triple draw" poker så skal spillerne forsøke å få den laveste fem korts kombinasjonen som er mulig. Her regnes Esset som høyeste kort og toeren som det laveste. Straight og flush er ikke gode kort kombinasjoner. Så en straight fra 2 til 6 er en dårligere hand enn en hand som inneholder A-K-Q-J-9.

Den aller beste handen du kan ha i dette spillet er 2-3-4-5-7 som ikke er ens farget ( flush). Denne kort kombinasjonen kalles for "The Wheel". Den nest beste handen du kan få er 2-3-4-6-7 også om den ikke er ens farget, da kalt for nummer 2 ( "Number 2"). Nummer 3 ("number 3")er da selvfølgelig 2-3-5-6-7.

I og med at Esset bare regnet som høyeste kort så regnes ikke 2-3-4-5-A som en straight. Dette er da den laveste kombinasjonen du kan ha med et Ess på handen - kalt for "the Nut A". Handen 2-3-4-5-8 kalles for "the Nut 8" og så videre oppover. Den aller svakeste handen uten å ha par er da A-K-Q-J-9 i og med at det er den laveste handen man spiller for å få i dette spillet. Etter denne handen er det 2-2-3-4-5 som er rangert som den laveste handen med ett par. Tress blir da en dårligere hand, og til sist straight, flush og straight flush. Så rangeringen er motsatt av alle normale spill som for eksempel Texas Hold'em.

Hvordan to til sju trippel "draw" poker deles ut.

I to til sju trippel "draw" poker kan man maksimalt seks spiller ved et bord samtidig. Som i Teaxas Hold'em så bruker man en markør/knapp ("Dealer button") som hele tiden forteller hvem som er "dealer" ved bordet. Markøren flyttes rundt bordet i med sols retning og det er hele tiden de to spillerne til venstre for markøren som MÅ betale blinds. Første spiller lille blind og andre spiller store blind. Hver spiller får utdelt fem skjulte kort, og deretter følger en budrunde ( "betting"). Første spiller til venstre for store blind er første spiller som har valgmuligheter. Han/hun kan da "calle", øke budet eller legge ned kortene sine. Samme gjelder for resten av spillerne ved bordet i rekkefølge.

Etter at første budrunde er ferdig så har alle spillere ( ikke de som har lagt ned sine kort) muligheten til å bytte kort. Spillere skal etter tur legge sine bytte kort frem og "dealeren" deler ut samme antall kort, som de valgte å legge ned, tilbake til hver spiller. Alle spillere kan legge ned fra null til fem kort. Om en spiller velger å ikke bytte kort, så sier han så til "dealeren" ( "Option to stand pat" ). Første spiller til å åpne budrunde er spilleren rett til venstre for markøren ("Dealer button"). Og deretter skjer alt i samme rekkefølge igjen til alle spillerne har hatt muligheten til å bytte kort 3 ganger. Og til siste "showdown" (vise frem kortene) for å kåre vinneren av potten.

After each player has decided on their discards, the dealer begins replacing their cards in turn. For example, if the first player discards 3 cards, the second player discards 2 cards, and the third player discards 1 card the dealer would deal the first player 3 cards, then take that player's discards into the muck. The dealer would then deal the next player 2 cards then take that player's discards into the muck. The dealer would then deal the last player 1 card, then take that player's discards into the muck.

After the draw is complete, there is another round of betting. The players then have an opportunity to draw again. After the second draw is complete, there is another round of betting. The players then have one more opportunity to discard. After this third and final draw, there is one more betting round.

Hva skjer om det ikke er nok kort for å fullføre en bytte runde?

Noen ganger så skjer det at det ikke er nok kort igjen i kortsokken til å fullføre en bytte runde. Når dette skjer så tar "dealeren" opp alle de kortene som spillere i tidligere runder har lagt ned, blander kortstokken på nytt og fullfører den bytte runden som den skulle. Alle kortene stokkes da og inneholder da alle kortene som spillerne tidligere lagt ned.

Et eksempel : Om spiller 1 la ned tre kort, spiller 2 la ned fire kort og spiller 3 la ned te kort, så begynner "dealeren" å dele kort til spiller 1 som vanlig. Spiller 2 får to av sine fire kort. Da samler "dealeren" sammen alle kortene som er lagt ned, men IKKE kortene som spiller 2 la ned i denne runden, stokker kortene og fortsetter utdelingen av nye kort. På denne måten kan ikke en spiller få tilbake de samme kortene som han la ned i denne runden.

Bud struktur.

To til sju trippel "draw" poker benytter samme bud struktur som i Texas Hold'em. I de to første omgangene er det laveste nivå for budene. Om spillet er et $10/$20 spill så er det $10 som er begrensningen for å "calle" eller øke budet med. I de to siste rundene så er det da den høyeste grensen - $20 som gjelder. Hver spiller kan da bare "calle" eller øke med minst $20 per. bud.