Crazy Pineapple 8 or Better

Crazy Pineapple 8 eller bedre spilles helt likt som vanlig

Crazy Pineapple

poker helt til slutten, når en vinner skal kåres. Da kan potten deles mellom høyeste og laveste handen.

Hva betyr 8 eller bedre?

8 eller bedre sikter til den laveste handen. Det betyr at om en lav hand eksisterer så MÅ den inneholde kort som alle er åtte eller lavere. Om det ikke finnes noen med en slik hand lav hand, så viner den høyeste handen potten da det alltid finnes en høy hand i hver enste pott.

For å kvalifisere seg til en lav hand må alle kortene være åtte eller lavere verdi. Ess kan brukes og regnes i denne sammenhengen som en ener. Om flere spillere oppfyller kravene til lav hand, så er det den spilleren med den laveste handen som vinner den lave potten ( 50 % av hele potten). Her kommer to eksempler på hvordan en lav hand kan være. Først har vi A-2--5-6-7 og så A-2-6-7-8. I dette tilfellet er det den førstnevnte handen som vinner den lav potten da den handen holder 7 som høyeste kort, altså lavere enn den andre handen. Den absolutt beste lav handen man kan oppnå er A-2-3-4-5. Med denne handen kan man også vinne den høye delen av potten og på den måten vinne hele potten totalt Hender som straight og flush er godkjente lave hender, men derimot et par er ikke godkjent. En enkel måte å kontrollere hvem av de to lave hendene som vinner er å se på de to "høyeste" kortene. Hender som 6-5 vil da bli slått av 6-4 på grunn av høyere kort nr. 2

Den høye og lave handen består av totalt fem av de sju kortene som deles ut. To skjulte og fem åpne felles kort. Som spiller i 8 eller bedre så behøver man ikke å benytte de samme fem kortene i kombinasjon for den lave og den høye handen. Om du f. eks har A-7 i de skjulte kortene og bordet viser 2-3-4-5-6 så kan du anvende A for den lave handen og sjueren for den høye kort kombinasjonen

Noe å merke seg:

Spillerne behøver ikke under spillets gang å tenke på om man satser på den lave eller den høye handen. Når spillet kommer til å vise frem kortene så vurderer all software de gjenværende hendene og rangerer dem automatisk.

MEN JEG VIL HA ALT!!!

Fordelen med en eventuell splitt mellom høy og lav hand gjør at det som regel blir mye mer fart og spenning i spillet. Noen spillere vil alltid spille for den lave handen og noen mot den høyeste handen og noen av og til mot begge kombinasjoner. Som nevnt tidligere så spiller ikke straight eller flush noen rolle når du spiller for den lave handen. Så om du skulle få straight flush i A-2-3-4-5 så er du kvalifisert til den lave handen og må da eventuelt dele den lave potten om en motspiller skulle ha straight med samme valører. Mens sjansen for å vinne den høye potten med straight flush på handen er meget god. Men i en situasjon som denne så skulle være muligheten for å vinne begge pottene være meget gode.