Crazy Pineapple

Crazy Pineapple er en eksisterende variant av Texas Hold'em. Den store forskjellen mellom disse to spillene er at i Crazy Pineapple så får man utdelt tre skjulte kort, hvorav ett av disse kortene må kastes etter at floppen er delt ut.

Grunn regler

I Crazy Pineapple poker så får hver spiller utdelt tre mørke (pocket cards) før floppen. Etter første runden med satsing så deler "dealeren" ut tre åpne felles kort (Community Cards) også kalt floppen. Under den andre runden av satsing må alle spillere kaste vekk et av de tre skjulte kortene og plassere de i bunken med kastede kort. Deretter så deler "dealeren" ut det fjerde kortet (fourth street) eller også kalt for "the turn card". En ny budrunde og så deles det siste og det femte åpne felles kortet (fifth street) ut også kalt "the river card". Nå satses det for siste gangen i denne runden og deretter avgjøres det hvem som er vinneren av potten i det som kalles "the showdown". I Crazy Pineapple poker så kan spillerne bruke følgende varianter:

Bruke begge sine skjulte kort og tre kort av felles kortene.

Ett av de skjulte kortene og fire kort av felles kortene.

Eller alle fem felles kortene som ligger på bordet ( "Playing the board")

Bud struktur.

Det er fire runder man satser i i Crazy Pineapple poker. Som i de fleste andre spill så får man også her bare satse maksimum den laveste grensen for bud i de to første rundene og maksimum den øverste grensen i de to siste rundene. Og husk at hver spiller MÅ kaste ett av sine skjulte kort etter andre bud runden er ferdig.

Det maksimale antall satsinger hver spiller kan gjøre i hver runde er fire. Dette etter følgende fordeling: 1) Satse, 2) Øke, 3) øke en økning og 4) siste økningen også kalt for ("A cap"). Dette innebærer at man "låser" fast økningen og på den måten ikke tillater noen flere økninger. Spiller som sitter etter den som har "capped" en pot har da bare to valgmuligheter, enten "calle" eller kaste seg.