Ace to 5 Triple Draw

A-5 trippel "draw" spilles helt likt som "Deuce to Seven Draw", bortsett ifra at rangeringen av hendene er forskjellige. Nøyaktig som i det andre spillet skal du forsøke å få den laveste mulige handen. Men forskjellen er at straight fra Ess til 5 er en god hand hand. Det betyr at straight fra A til 5 her regnes som den beste mulige 5 korts kombinasjonen man kan ha - også kalt for "The Wheel". Om handen er ens farget (flush) eller ikke har ingen betydning. Handen A-2-3-4-6 regnes som den nest beste handen og går under navnet nummer 2 ( "Number 2") og så videre.

Bortsett i fra rangeringen av hendene så spilles dette spillet helt likt som "Deuce to Seven Triple Draw". Så for å få innsikt i hvordan spillet er med bud givning og bytte av kort henviser vi til reglene for det spillet.