Zilch or Zip

Ingenting - null. En hand som ikke har kort verdt å beholde. Eller avslutningen av en hand uten gevinst.

Bruk: også kalles for søppel hand ( garbage hand)

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ