Wraparound

I Omaha, en situasjon hvor tre av dine fire skjulte kort inneholder kort i verdi (nummer) rekkefølge, som sammen med to kort fra "floppen" vil gi deg fem kort i verdi (nummer) rekkefølge. Da vil et stort antall kort "outs" (muligheter) gi deg straight på "turn" eller "river".

Bruk: For eksempel: Dine skjulte kort er 6-5-4-A, og "floppen" består av 7-8-K. Da har du 13 "outs" (muligheter), altså alle 6, 5, og 4 ( 3 stk av hvert kort gjenstår i kortstokken) eller en nier ( 4 stk igjen i kortstokken), for å få en straight. Denne situasjonen kan også sammenliknes med "full wrap" eller "inside wrap".

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ