Worst Likely Hand

Den dårligst mulige handen du leser en motspiller å ha på hånden.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ