Wooden Hand

En hand som ikke kan forbedres eller ikke kan vinne

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ