Wired Pair

Et par på handen. I 5 korts Stud poker - et felles kort som er av samme verdi som et av kortene på handen din og lager da et par.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ