Weak

En som er så forsiktig at han/hun legger ned for mange hender som kunne vært vunnet.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ