Walk the Table

Den gevinsten som gjøres med et spesifikt kort eller hand

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ