Vigorish

Et slang uttrykk for å bette.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ