Variance

Dette er et mål på de svingninger opp og ned som er i din "bankroll". Dette er ingen beskrivelse av om du spiller bra eller dårlig.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ