Valet

Knekt ( Kortet J ) - kommer fra fransk

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ