Underdog

En spillers hand som ikke er matematisk favoritt. For eksempel om du etter "floppen" har fire kort i en farge du er ikke helt 2:1 "underdog" til å få ditt siste farge kort før siste kortet er delt ut. ( Du vil i denne situasjonen få din siste farge 1 av 3 ganger) Se også "dog".

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ