Uncle Doc

Fem korts "stud" poker med 1 synlig felles kort som fritt kort

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ