Strategic Bluff

En strategisk bløff som har langsiktige mål. Dette gjøres ofte for å fremstå som en løs spiller.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ