Steal Raise

En "raise" fra en spiller i sen posisjon i et forsøk på å redusere antall spillere i handen eller/og stjele potten.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ