WSOP 2018

Steal the Blinds

Å vinne "blindsen" ved å gjør en raise som ingen finner interessant å "calle".

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ