Stay

Når en spiller forblir i spillet ved å "calle" istedenfor å "raise".

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ