Soft Seat

En plass eller et spill som er favorisert på grunn av manglende talent eller kunnskap ved bordet.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ