Side Bet

Et bud som gjøres og havner ved siden av hoved potten.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ