Set

Tress. Tre kort av samme verdi f. eks 7-7-7.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ