Sequence

Kort i rekkefølge som 4-5-6-7-8 og så videre.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ