See

Å "calle" motstanderens bud eller økning.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ