Seat Position

Den posisjonen en spiller har i forhold til de andre spillerne.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ